خودآگاه:  وقتی رسیدم و بی دردسر اتاق رو تحویل گرفتم بهم گفتن شب ساعت هشت به بعد میتونم برم از ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 46 بازدید
  ناشتا رفتم آزمایشگاه. بعد پایتخت که کامپیوترمو بگیرم. از اونجا مستقیم شهر کتاب که چند تا نمایشنامه بخرم. بعدش عطاری ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 53 بازدید
    از سری داستانهای کوتاه   آره سینما عشقه برام. عاشق سینما بودم. میپرستیدم سینما رو. دارم کم کم به تمام حسهای بچگیام ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 44 بازدید
از جوابهای سریع می ترسم ، دلشوره میگیرم. وقتی نامه ای برای کسی میفرستم دلم میخواهد جواب ندهد یا دیرتر جواب ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 68 بازدید
مهر 96
2 پست
شهریور 94
5 پست
مرداد 94
6 پست
تیر 94
2 پست
خرداد 94
3 پست
اسفند 93
1 پست
بهمن 93
1 پست
دی 93
1 پست
آذر 93
3 پست
آبان 93
4 پست
مهر 93
3 پست
شهریور 93
1 پست
خرداد 93
1 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
1 پست
مهر 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
1 پست
بهمن 91
3 پست
دی 91
3 پست
آذر 91
4 پست
آبان 91
3 پست
مهر 91
7 پست
شهریور 91
2 پست
مرداد 91
4 پست
تیر 91
4 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
2 پست
بهمن 90
3 پست
دی 90
4 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
3 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
2 پست
اسفند 89
3 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
5 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
3 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
3 پست
مرداد 89
4 پست
تیر 89
3 پست
خرداد 89
3 پست
اسفند 88
3 پست
بهمن 88
4 پست
دی 88
6 پست
آذر 88
2 پست
آبان 88
4 پست
مهر 88
5 پست
شهریور 88
5 پست
مرداد 88
4 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
3 پست
اسفند 87
2 پست
بهمن 87
5 پست
دی 87
3 پست
آذر 87
8 پست
آبان 87
8 پست
مهر 87
4 پست
شهریور 87
5 پست
مرداد 87
5 پست
تیر 87
4 پست
خرداد 87
4 پست
اسفند 86
5 پست
بهمن 86
3 پست
دی 86
4 پست
آذر 86
6 پست
آبان 86
7 پست
مهر 86
2 پست
شهریور 86
8 پست
مرداد 86
2 پست
تیر 86
3 پست
خرداد 86
3 پست
اسفند 85
6 پست
بهمن 85
6 پست
دی 85
4 پست
آذر 85
4 پست
آبان 85
9 پست
مهر 85
10 پست
شهریور 85
11 پست
مرداد 85
7 پست
تیر 85
8 پست
خرداد 85
10 پست
اسفند 84
8 پست
بهمن 84
9 پست
دی 84
9 پست
آذر 84
9 پست
آبان 84
5 پست
مهر 84
8 پست
شهریور 84
7 پست
مرداد 84
10 پست
تیر 84
7 پست
خرداد 84
12 پست
اسفند 83
8 پست
بهمن 83
9 پست
دی 83
11 پست
آذر 83
6 پست
آبان 83
10 پست
مهر 83
13 پست
شهریور 83
13 پست
مرداد 83
10 پست
تیر 83
12 پست
خرداد 83
12 پست
اسفند 82
10 پست
بهمن 82
8 پست